US Cars Center

Aktuelle Angebote

 

Hier finden Sie

unsere aktuellen

Importfahrzeuge.

» weiter...

Werkstatt & Service

 

Umrüstung von US-Fahrzeugen
für den deutschen Markt,

§21 StVZO Vollabnahme.

» weiter...

KundenmeinungenWas Kunden über uns sagen
» weiter

Import Calculator

 

Als u de hoogte van de (KFZ)
BTW belasting, van uw
nieuwe auto wilt berekenen,
dan klikt u hier

 

Kopen Zonder Risico - Hoe gaat dat?

De autokoop in Amerika zonder risico´s functioneert op de volgende notariele grondslag. Tussen US Cars Center word een rechtskundige en bindendebestelling afgesloten. In deze bestelling verplichten wij, US Cars Center GmbH, binnen het vastgezette termijn, een auto, overeenkomstig met in de bestelling verwerkte condities, voor u te leveren.

De auto word dan voor de toelating voor de Duitse markt door ons klaar gemaakt. De auto kunnen wij aan u overgeven in onze standplaats in köln of naar afspraak met u in uw afgemaakte plaats naar keuze ( op wens en in afspraak ook in Nederland).

Is de auto naar uw wens, is de klant verplicht voor de betaling van de tevoren vastgezette koopprijs. Treedt u zelf van de koop terug, zonder grond, bent u toch verplicht, een Schadebedrag in hoogt van 15% van de koopprijs te betalen.  

Vraagt u naar de precieze condities